Totalt 475 vil selge melkekvote

79 av de 475 produsenter som før helga hadde meldt fra at de vil selge melkekvoter er fra Trøndelag.

79 MELKEBØNDER: Per 8. januar har 79 gårdbrukere i Trøndelag meldt på tilsammen 7.728.939 liter, mens avsatt nivå for oppkjøpsmengde er satt til 8.687.139 liter. Det betyr at det fortsatt kan meldes inn 958.201 liter fra Trøndelag produksjonsregioen.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Totalt har 475 melkeprodusenter meldt inn at de vil selge kvoter tilsvarende over 42 millioner liter i den ekstraordinære oppkjøpsordningen. Interessen er svært stor, ifølge seksjonssjef Olav Sandlund i Landbruksdirektoratet på direktoratets nettside.

Oppkjøpsordningen er et resultat av at Norge må avvikle eksportsubsidiene innen 2021. Staten og Norges Bondelag ble i oktober 2019 enige om å gjennomføre en oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 millioner liter melkekvote.