Vil redusere bompengene

– Det blir for uryddig hvis dagbøtene brukes til noe annet enn å avkorte bompengetiden på det nye Fv. 17-prosjektet.

Byggingen av Beitstadsundbrua. Den nye fv. 17 vil krysse Beitstadsundet med ei 580 meter lang bru. Brua er ei stålkassebru med samvirkende betongdekke i seks spenn. Den skal fundamenteres med rammede stålrørpeler til faste masser eller berg.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

BEITSTAD: Det sier gruppeleder Lill Harriet Sandaune (Frp), som håper at dagbøtene kommer de vegfarende til gode.