Anbefaler å se sørover for alarm-samarbeid

Administrasjonen i Levanger ber politikerne om å inngå en avtale om responssenter for trygghetsalarmer med Værnesregionen.

SER SØROVER: Kommunedirektør vil at Levanger kommune skal inngå samarbeid med Værnesregionen om responssenter. Saken skal i første omgang behandles av politikerne i driftsutvalget.   Foto: Berit Buran Juul

Nyheter

LEVANGER: Det går fram at en sak som skal behandles i driftsutvalget førstkommende onsdag.