Arkeologer har sagt stopp i Rismelen – kulturminner fra romertida gir ny millionsmell

Problemene tårner seg opp for prestisjeprosjektet i Rismelen til 20 millioner kroner. Arkeologene sier foreløpig stopp.

GAMMELT SINKER NYTT: Prosjektleder Anne-Grethe Holm i Steinkjer kommune sier at de arkeologiske undersøkelsene påvirker Rismelen-prosjektet økonomisk og at de blir nødt til å be politikerne om mer penger til utgravningene.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

STEINKJER: Steinkjer har tusen år gammel historie med høvdinggård og handelsplass ved utløpet av elveoset innerst i fjorden. Men det er ikke sikker kunnskap om alt, og det er gjort få arkeologiske funn av bosetting tilbake til førromersk jernalder i Steinkjer-området.