Pusser opp og øker ledertettheten for å få bukt med høyt sykefravær

Nesten hver femte ansatt var borte fra jobben ved bofellesskapet på grunn sykdom i fjor. Nå har kommunen iverksatt flere grep for å få ned sykefraværet.

FOKUS PÅ SYKEFRAVÆR: Elin Tuset, avdelingsleder habilitering (t.v.), og Sissel Rehaug, leder Marknadsvegen, jobber langsiktig med å få ned sykefraværet ved bofellesskap i Levanger. Blant tiltakene er bedre fasiliteter til ansatte og økt ledertetthet.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

LEVANGER: – Her blir det oppholdsrom for personalet, og her blir det gang, do og så kontoret mitt.