Beboere vil bli kvitt denne «tunnelen» mot Levangersundet

Viser til at åpningen brukes som snarvei for gående og syklende fra Levanger ungdomsskole, og at det har oppstått uønskede situasjoner mellom beboere og syklende.

«TUNNEL» TIL BESVÆR: Denne åpningen er et ukoselig og trekkfullt areal i dag, mener beboerne i Sjøgata 33C i Levanger sentrum, og ber kommunen om dispensasjon til å bygge igjen åpningen.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

LEVANGER: «Tunnelåpningen» er en del av bebyggelsen i Sjøgata 33C i sentrum.