Dette er oppskriften for å få slutt på striden

Ekspertutvalget som skal omfordele pengene mellom sykehusene i Levanger og Namsos bruker en nasjonal fasit for å finne svarene.

Skjevfordeling eller ikke? – Er det skjevfordeling, eller er det ikke det? Det må vi få vite mer om, sa administrerende direktør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag da han redegjorde for helseøkonom Jon Magnussens oppdrag i styremøtet før jul.  Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Nyheter

LEVANGER/NAMSOS: I dokumenter Trønder-Avisa har fått tilgang til ligger «oppskriften» professor Jon Magnussen skal gå etter når han skal ettergå påstandene om økonomisk skjevfordeling mellom sykehusene.