Politiet: Det har kommet trusler mot skoler i Trøndelag

Nyheter

Politiet i Trøndelag bekrefter onsdag at det er fremmet trusler rettet mot trønderske skoler.

– Politiet har god tilgang til informasjon og kan med bakgrunn i disse gjøre vurderinger av de trusler som fremsettes. Politiet vurderer alltid om det er fare for liv og helse når vi mottar tips eller når trusler fremmes. Vi følger trusselen tett opp, og vurderer situasjonen fortløpende, herunder behov for å sette inn tiltakt for å trygge elever, ansatte og publikum for øvrig, skriver politiet i en pressemelding.

– Slik vi vurderer situasjonen nå, oppfordrer politiet alle til å fortsette skolehverdagen som vanlig, fortsetter politiet.

Publikum bes ta kontakt med politiet dersom man kommer over slike trusler, eller har annen informasjon som kan ha betydning for slike saker. Ring politiet på nummer 02800.

Politiet poengterer at det å fremsette trusler om vold mot skoler er en svært alvorlig handling, selv om det ikke er en intensjon om å gjennomføre faktiske voldshandlinger.

– Det bidrar til å skape utrygghet og frykt blant skoleelver, foresatte, ansatte og i nærmiljøet for øvrig. Ved å true samfunnsinstitusjoner på denne måten, risikerer man ikke bare et straffeansvar, men også erstatningsansvar som følge av de økonomiske kostnadene slike hendelser har.


Tips oss!

Har du opplysninger, bilde eller video?

Telefon:980 30 030 SMS/MMS:TA TIPS til 2399 (5 kr.) redaksjonen@t-a.no