Kostbar erfaring

Leder i Trønder-Avisa fredag 31. januar 2020.
Nyheter

Brubygging er i utgangspunktet positivt, enten vi tenker på relasjoner mellom nasjoner eller kulturer. Det å knytte seg nærmere hverandre er i utgangspunktet noe fint og verdifullt. Men det kan også oppleves krevende, dersom avstanden oppleves som for lang – og brua litt for kort. Da blir det gjerne litt vanskelig å få fullt utbytte av brubygginga. Som når et kinesisk selskap vinner anbudet for å bygge en fylkeskommunal bru over Beitstadfjorden. Prisen de kinesiske brubyggerne vant anbudet på var desidert billigst, og med de kontraktfestede dagbøtene kan den jo vise seg å bli enda billigere. Kan vi da påstå, slik Trøndelag SV fastslår, at det har vært en dyr erfaring å la en stor kinesisk entreprenør vinne trønderske anbud?

Først og fremst har anbudet ført til økonomiske besparelser for fv. 17-prosjektet, men i et lengre perspektiv trenger ikke det å være det viktigste. Ved neste korsveg mener vi Trøndelag fylkeskommune derfor bør begrense anbudstilbyderne til å gjelde EU/EØS. Det er nok en del av lærdommen fra den gang anbudet for Beitstadsundbrua ble utlyst også. For bordet fanger når anbudet først er ute, og når pris vektes som det viktigste kriteriet er det klart at billig arbeidskraft fra Asia kommer godt ut. Det har også noen lokale og nasjonale konsekvenser.

Dersom det offentlig tillater – og tildeler – for mange samferdselsoppdrag til utenlandske konsern, kan dette bidra til at viktig, norsk kompetanse forsvinner. Lokale entreprenører har allerede begynt å trykke på alarmknappen, fordi det er for få oppdrag. Det til tross for at det skal satses mange milliarder på store samferdselsprosjekter i årene som kommer.

En rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse, som vi omtaler i dagens avis, viser at det dårlig samfunnsøkonomi å tildele store prosjekter innen bygg og anlegg til utenlandske prosjekter. Arbeidsplasser forsvinner når lokale entreprenører går over ende, og det påfører i tillegg det offentlige betydelige kostnader. Derfor er det ikke først og fremst selve oppfølgingen av utførelsen av byggeoppdraget som er den viktige lærdommen fra anbudstildelingen til kinesiske SRBG. Selv om brua er flere måneder forsinket, og det er ingen som virker å ha en troverdig dato for åpningen av Beitstadsundbrua, er det viktigere å ta med seg hvordan slike anbud skal lages. Det kan gi den største gevinsten på litt lengre sikt.