Omsorgsforsker roper varsku om eldrebølgen

Statsviter Einar Vetvik, som har forsket mye på eldreomsorg, hevder at mange kommuner ikke har tatt omfanget av økningen i omsorgsbehovet i de kommende årene nok innover seg.

Bekymret: Statsviter Einer Vetvik mener både staten og kommunene har forsømt seg med tanke på eldrebølgen. Han mener at det i årene framover virkelig vil røyne på for en omsorgstjeneste som allerede er under sterkt press.   Foto: Hilde Unosen, Dagsavisen

Nyheter

På landsbasis er det ventet at eldrebølgen i gjennomsnitt vil føre til en økning på 50 prosent av eldre over 80 år fram mot 2030.