Tar ut krigsutstyr for årets vinterøvelse

Årets utgave av Forsvarets vinterøvelse Cold Response er i gang. Første synlige operasjon i øvelsen er å få forhåndslagret amerikansk krigsutstyr ut av fjellagrene og opp til øvelsesområdet.

Skryter av lagerjobben: – US Marines er veldig godt fornøyd med måten forhåndslagrene tas vare på. Vedlikeholdet er førsteklasses, og det norske mannskapet gjør en fenomenal jobb i å holde utstyret i beredskap. , sier kaptein Hannah Crawford, logistikkoffiser i US Marines Corps, her sammen med nestkommanderende i Forsvarets logistikktjeneste (FLO), brigader Håkon Warø. Til venstre: Presseoffiser og løytnant Ryan Kierce fra US Marines Corps.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Kolonnekjøring av utstyr fra tre av de amerikanske forhåndslagrene i Trøndelag er startet. Fra Tromsdal lager i Verdal kjøres det i disse dager kolonner med artillerikanoner, kjøretøy, krigsmateriell og utstyr til Værnes. Det samme skjer med andre typer materiell fra lagrene i Bjugn på Fosen og Frigården i Stjørdal. Deretter skal utstyret skipes fra Orkanger til Ofoten i Nordland hvor det tas i land og inngår i øvelsen Cold Response 2020.