Bruken av hjemmetjenester har eksplodert

Bruken av hjemmetjenester har økt voldsomt på Innherred siden 2013 – uten at antall årsverk er styrket i samme takt.

HJELP: Anne Margrethe Wærnes (81) har hatt tilbud om hjemmetjeneste over flere år, men spesielt etter 2012, da hun amputerte den ene foten. Sykepleier Camilla Lillefuhr Haugan passer på når hun trener med rullatoren.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

En gjennomgang Trønder-Avisa har gjort av bruken av hjemmetjenester på Innherred viser at antall timevedtak per uke er nær doblet fra 2013 til 2018 – og at det er store budsjettoverskridelser som følge av stadig økende behov i befolkningen.