Se dronevideo: Her går springfloa mot E6 på Rinnleiret

Nyheter