Sprengte fjell uten tillatelse – fikk politikernes tilgivelse

Grunneieren sprengte bort langt mer fjell i strandsonen enn det han hadde tillatelse til. Nå har han fått politikernes tilgivelse.

BEFARING: Politikerne i hovedutvalg Natur var mandag på befaring ved småbåthavna ved Svaberget. Utbygger måtte i fjor stanse arbeidet etter å ha gått utover planene som kommunen hadde godkjent.  Foto: Olav Lorentsen

Nyheter

INDERØY: Selv om grunneier Tarjei Finsrud vil bli ilagt et overtredelsesgebyr, var det tydelig at politikerne følte seg lite bekvem med situasjonen som hadde oppstått.