TA-konsernet forlater Polaris

Et enstemmig konsernstyre i TA-gruppen vedtok tirsdag 11. februar å undertegne en tiårig samarbeidsavtale med Amedia. Dermed settes sluttstrek for ti års tett samarbeid med Polaris Media.

  Foto: Bjørn Erik Øvrelid

Nyheter

Høsten 2017 ble det innledet samtaler mellom LL Inntrøndelagen, AS Nord-Trøndelag og Polaris Media med sikte på å endre eiersammensetningen i Trønder-Avisa AS, i dag kalt TA-konsern. Hensikten var å etablere et eierskap hvor Polaris Media hadde aksjeflertall. De tre selskapene har siden 2010 eid TA-konsern med følgende fordeling: AS Nord-Trøndelag 51,9 %, LL Inntrøndelagen 38,01 % og Polaris 10,09 %.

Som offentligheten er kjent med ble det i løpet av prosessen, som pågikk fram til sommeren 2019, framforhandlet flere avtaler om aksjesalg, uten at disse fikk tilstrekkelig oppslutning i eierselskapenes besluttende organer. Sommeren 2019 vedtok derfor AS Nord-Trøndelag, som majoritetseier, at man ville stanse prosessen og eventuelt gjenoppta den med et annet utgangspunkt og siktemål.

Ville vurdere andre samarbeidspartnere

I august 2019 fattet styret i TA-konsern vedtak hvor administrasjonen ble bedt om å gå bredt ut for å vurdere framtidige samarbeidskonstellasjoner. Styret ba administrasjonen også vurdere andre potensielle samarbeidspartnere enn Polaris.

Vi har siden august i fjor hatt en usedvanlig grundig prosess, hvor vi har gått inn i hvilke muligheter som ligger i et videre samarbeid med Polaris, og hvilke nye muligheter som kan ligge i samarbeid med en ny strategisk partner. Som styreleder og representant for majoritetseieren beklager jeg at prosessen som ble igangsatt i 2017 trakk ut i tid, noe som både skapte stor usikkerhet innad i selskapet og som også hemmet den strategiske planleggingen i en lengre periode. Da jeg ble styreleder i fjor sommer, sto det klart for meg at vi måtte få avsluttet denne prosessen så raskt som mulig, men samtidig på en måte som i overskuelig framtid vil skape ro og trygghet i konsernet, sier styreleder Kolbjørn Almlid i en pressemelding.

Han berømmer den administrative ledelsen i selskapet som både har holdt driften i gang, gjennomført strukturelle endringer, etablert en ny digital næringslivsavis for Trøndelag – og lagt ned utallige arbeidstimer i prosessene som har pågått med Amedia og Polaris.

Jeg er overbevist om at vi gjennom en strategisk samarbeidsavtale med Amedia, som også innebærer omfattende teknisk og taktisk samarbeid, vil kunne utvikle mediehusene i TA-konsern på en best mulig måte. Vi er overbevist om at Amedia er en riktig samarbeidspartner for å sikre kraft i den digitale transformasjonen vi fortsatt står midt oppe i, sier styreleder Almlid, og legger til at han er overbevist om at dette vil være riktig for Trønder-Avisa på lang sikt.

Vi vil gjennom samarbeid med Amedia komme inn i et nasjonalt fellesskap som også gir oss mulighet til å utvikle den redaksjonelle siden av virksomheten ut over hva vi tror det hadde vært mulig å få til innen et samarbeid med Polaris, sier Almlid.

– Vil styrke mediemangfoldet

Vidar Øie, som er nestleder i styret i TA-konsernet og samtidig styreleder i LL Inntrøndelagen, er tydelig på at han mener dette på sikt vil styrke mediemangfoldet i Trøndelag:

Vi har lagt vekt på å sikre et utgangspunkt for effektiv og god drift av Trønder-Avisa-konsernet, strategisk handlefrihet for selskapet, og vi tror vi med dette vedtaket vil bidra positivt til mediemangfoldet regionen.

Monica Irén Solberg Susegg, som er en av tre ansattevalgte styremedlemmer, sier i en kommentar at de ansatte fullt ut slutter opp om det historiske skiftet som selskapet har foretatt.

De ansatte har hatt behov for en avklaring når det gjelder hvem man skal samarbeide med, og det er godt at det er på plass nå. Vi tror at Amedia som samarbeidspartner vil være bra både for avisa og for de ansatte. Nå ser vi fremover og vi ser fram til å utvikle avisa videre og befeste Trønder-Avisas posisjon i regionen.

Glad for at usikkerheten er over

John Arne Moen, sjefredaktør og adm.dir. i Trønder-Avisa, sier at han er tilfreds med at styret har fattet et vedtak som innebærer at flere år med usikkerhet er over.

Det har vært krevende for de ansatte at prosessen rundt eierskap og framtidig samarbeid har trukket så langt ut i tid. Vi måtte inn i det fjerde kalenderåret før vi var i mål. Nå kan vi rette blikket framover og gå inn i et helt nytt samarbeid, sier han, og legger til at han føler for å takke Polaris Media for godt og nært samarbeid gjennom mange år.

Polaris var en viktig partner for Trønder-Avisa da vi for alvor gikk inn i den digitale tidsalderen. Vi kommer også i fortsettelsen til å samarbeide nært med Polaris, blant annet når det gjelder trykk og distribusjon, slår han fast.

Skuffet Polaris Media-sjef

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media legger ikke skjul på at han er skuffet over vedtaket som ble fattet tirsdag.

– Vi har hatt et meget godt samarbeid med Trønder-Avisa-konsernet helt siden 1999, og i enda større grad de siste ti årene, så det er ingen tvil om at vi er skuffet i dag, sier Koch til Trønder-Avisa.

– Vi har jobbet hardt med prosessen vedrørende eierstruktur i Trønder-Avisa-konsernet siden høsten 2017, og vi har hele tiden trodd at vi har hatt et godt grunnlag for videre samarbeid. Men vi må ta til etterretning at Trønder-Avisas styre ønsker det annerledes – og forholde oss til det.

– Jeg mener likevel at beslutningen er feil for Trønder-Avisa, da jeg mener vi ville vært den riktige partneren også i framtida.

Langtekkelig prosess

Koch sier han aldri har opplevd en så komplisert og krevende prosess som den som har vart siden høsten 2017.

– Det har vært krevende for alle parter. Vi har jobbet hardt for dette i to og et halvt år, og blant annet levert to børsmeldinger som følge av enighet med de to andre aksjonærene, men som, av ulike årsaker, likevel ikke ble gjennomført.

– Styremøtet tirsdag viser også at det går bedre for konsernet. Da syns vi det er synd at vi ikke skal fortsette å utvikle samarbeidet, avslutter Koch.