1 av 5 sykepleiere slutter etter ti år

Høyt press og lav bemanning er de viktigste årsakene til at 20 prosent av alle sykepleiere forlater yrket etter ti år.

MANGE SYKEPLEIERE SLUTTER: Leder Sølvi Sæther i Sykepleierforbundet i Nord-Trøndelag er betenkt over utviklingen.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Det viser undersøkelse utført av forskere ved Statistisk sentralbyrå.