Enstemmig utvalg gikk inn for å leie private sykehjemsplasser

Levanger kommune skal øke kapasiteten på sykehjemsplasser ved å leie private plasser i Sparbu. Politikerne gjorde det samtidig klart at det er ønskelig å åpne flere plasser i kommunen så fort som mulig.

ENSTEMMIG: Driftsutvalget i Levanger gikk inn for å leie private sykehjemsplasser i Sparbu som en kortsiktig løsning. Her ved leder Janne Jørstad Larsen (Frp). 

Nyheter

LEVANGER: Driftsutvalget behandlet onsdag en sak som gikk ut på å leie sykehjemsplasser av Lucasstiftelsens Betania Sparbu i Steinkjer. Ordningen er begrenset til fem måneder og har et utgiftstak på 100.000 kroner. Plassene på Sparbu skal brukes til utskrivingsklare pasienter fra sykehuset.