Hjelpepleier Margrete (59) stortrives i hel stilling

For å møte utfordringene innen helsesektoren vil Inderøy kommune redusere antall ansatte som jobber deltid. Kjempeviktig for ansatte, brukere og pasienter, sier hjelpepleier Margrete Næss Carlson (59).

MYE OMSORG: mye omsorg: I 2014 fikk Margrete Næss Carlsson mulighet til å gå over fra delstilling til full jobb. Dette har hatt mye å si for hennes trivsel både på jobben ved Inderøyheimen og privat. Inderøy kommune utlyser i disse dager sju nye helstillinger og flere vil det bli i årene som kommer.  Foto: Olav Lorentsen

Nyheter

INDERØY: Første halvår 2019 hadde Inderøy kommune rundt 2.800 færre legemeldte fraværsdager blant kommunens 600 ansatte sammenlignet med første halvår 2017. For å fortsette den gode utviklingen ønsker kommunen enda flere ansatte i hel stilling.