Sykehusene må kutte 60 årsverk

Sykehusdirektør Tor Åm mener det må til nedbemanning på omlag 60 årsverk i år. Klinikkene har så langt funnet bare 28 årsverk.

HARD LUT: Administrerende direktør Tor Åm mener er klar på at Helse Nord-Trøndelag skal nå innsparingsmålene uten å ty til oppsigelser.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

LEVANGER: Det jobbes på høytrykk internt i klinikkene for å nå innsparingsmålene som styret har pålagt. Nå skal organisasjonen finne innsparinger for 131 millioner kroner - hvorav 76 millioner skal ha effekt i 2020 - og ytterligere 55 millioner neste år.