Spør hvorfor Trønderbanen stopper så mange steder i Trondheim

Næringsforeningene i Innherred og fagforeningen Tekna inviterer til jernbanediskusjon torsdag.

Christian Oshaug, leder Tekna i Nord-Trøndelag.   Foto: Privat

Nyheter

Er vi i ferd med å gjøre Trønderbanen mindre attraktiv som reisevei sammenlignet med bilpendling? spør arrangørene.