Folketallet økte med nesten 40.000 i fjor – se tallene for din kommune

Folketallet i Norge økte med 39.400 i fjor. Ved inngangen av 2020 bodde det 5.367.580 personer her i landet.
Nyheter

Det ble født 54.500 barn i Norge i 2019, det er 600 færre enn i 2018, som var det laveste fødselstallet på mange år.