Riksadvokaten henlegger saken der 14-åring døde på skolen

Riksadvokaten henlegger saken der 14 år gamle Andreas Hindberg Falstad falt om og døde av hjertestans i Skognhallen, under en fellesaktivitet ved Skogn barne- og ungdomsskole i desember 2016.

– Har forstått det underveis: – Saken strider mot folks rettsoppfatning. Slik kan det bare ikke være, sier folk til oss. Men vi har forstått det underveis i prosessen at slik blir det, sier Randi Hindberg, mor til 14-åringe Andreas som omkom under en fellesaktivitet ved Skogn barne- og ungdomsskole i desember 2016.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

LEVANGER: Riksadvokaten følger innstillingen fra Statens helsetilsyn fra høsten 2019 (se fakta nederst i saken), og har nå besluttet at påklagen fra advokat Tanja Benum Henderson og foreldrene Randi Hindberg og Sverre Martin Falstad ikke tas tilfølge.