Fastlegene tar smittegrep – møter pasientene på video

Utbruddet av korona- viruset gjør at legene nå i større grad møter pasientene via videomøte.

Vi­deo­kon­sul­ta­sjon: Lege To­mas Forsberg tref­fer nå dag­lig fle­re av sine pa­si­en­ter via vi­deo­link. Her de­mon­stre­re han hvor­dan det vir­ker, og mø­ter kol­le­ga Peter Daniel Aune.  Foto: Gøril Pedersen-Engesvik

Nyheter

Fredag møtte fastlege Tomas Forsberg ved Kirkegata legesenter i Levanger 16 av sine pasienter via videokonsultasjon. Alt fra smerter i finger til psykiatri og luftveisinfeksjoner ble tatt hånd om via nett.