Gravid kvinne i 20-årene døde uventet

Både kvinnen og hennes ufødte barn døde på Sykehuset Namsos lørdag 21. mars.

Medisinsk fagsjef for Helse Nord-Trøndelag, Paul Georg Skogen.  Foto: Pål Morten Blom Skaret

Nyheter

Det skriver Helse Nord-Trøndelag i en pressemelding mandag.

– Dette er en tragisk hendelse som vi plikter å varsle som uventet dødsfall. Sykehuset har i løpet av helgen informerte Helsetilsynet, Fylkesmannen og Politiet i tråd med våre rutiner, opplyser fagsjef Paul Georg Skogen i Helse Nord-Trøndelag.

Ikke koronamistanke

Skogen skriver i pressemeldingen at han ikke kan gi detaljer om hendelsen, av hensyn til familien.

– Mest av alt er vi opptatt av å følge opp pårørende og nær familie, samt vårt helsepersonell som har vært involverte i hendelsen.


Fylkeslegen avventer Helsetilsynet

Fylkeslege Jan Vaage bekrefter at han er informert om det tragiske dødsfallet ved Sykehuset Namsos sist lørdag, men foreløpig har ikke fylkesmannen foretatt seg noe i sakens anledning.


Helseforetaket presiserer mandag kveld at kvinnen ikke var mistenkt å være smittet av koronaviruset, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

NA og Trønder-Avisa har vært i kontakt med flere ved sykehuset og i Helse Nord-Trøndelag mandag kveld. Ingen ønsket å kommentere det tragiske dødsfallet noe nærmere.

Trøndelag politidistrikts operasjonssentral ønsker ikke å kommentere saken, grunnet mangel på informasjon. Operasjonssentralen viser videre til etterforskningsavdelinga hos politiets driftsenhet for Innherred og Namdalen, som er ansvarlig i denne saken. De er tilgjengelig for kommentarer tirsdag.

Samarbeider

Helse Nord-Trøndelag skriver i pressemeldingen at de vil samarbeide med Helsetilsynet, Fylkesmannen og Politiet.

– Vi vil besvare alle spørsmål så godt vi kan. Som helsepersonell ønsker også vi å finne ut hva som skjedde når kvinnen og det ufødte barnet døde uventet. Vi ønsker å bidra til at alle sider ved hendelsen blir gjennomgått og belyst på en grundig måte. Det er viktig for alle berørte å finne svar på hvorfor hendelsen fikk et slikt tragisk utfall, sier Skogen.


Riksadvokaten henlegger saken der 14-åring døde på skolen

Riksadvokaten henlegger saken der 14 år gamle Andreas Hindberg Falstad falt om og døde av hjertestans i Skognhallen, under en fellesaktivitet ved Skogn barne- og ungdomsskole i desember 2016.

Verdal kommune fikk refs fra Fylkesmannen:

Pasient fikk for mye blodfortynnende og døde

Utenlandsk fastlege i Steinkjer fikk advarsel for skremmende og ubehøvlet kommunikasjon med seks pasienter.

Sjokkert pasient fikk kreftdiagnosen på legevakta

Pasienten fikk panikkanfall etter at legevaktlegen i Steinkjer stilte kreftdiagnose etter en overfladisk undersøkelse.