Øyeblikkelig-hjelp pasienter gikk ned 67 prosent ved Sykehuset Levanger i helga: - Folk tror det er full korona- krise

Sykehusene er bekymret for at folk med behov for øyeblikkelig helsehjelp heller blir sittende hjemme – for å være til unødig bry under koronakrisen.

I FULL DRIFT: Beredskap, øyeblikkelig hjelp og forsvarlig helsehjelp til alle som trenger det har første prioritet– selv under trykket fra koronas-krisen, poengterer et samlet styre i Helse Nord-Trøndelag. Bilde fra Sykehuset Levanger sist uke.   Foto: FOTO : JOHAN ARNT NESGÅRD

Nyheter

LEVANGER: Tendensen er den samme både ved Sykehuset Levanger og St. Olavs hospital sist helg: