– Vi planlegger fortsatt spel

Både SNK og Spelnemnda i Verdal jobber videre med spel på Stiklestad i juli.

SER LYST PÅ DET: Foreløpig planlegger arrangørene spel og sol-leik på Stiklestad også i sommer. Men en endelig avgjørelse blir tatt etter påske.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

VERDAL: Tross alle korona-avlysninger og -utsettelser både nasjonalt og internasjonalt er det foreløpig ikke aktuelt å avlyse årets "Spelet om heilag" på Stiklestad.