Nå skal utstyret tilbake til fjell-lagrene igjen

Fra torsdag blir det noe økt tungtransport langs veiene fra Orkanger havn og til US Marines' forhåndslagre rundt om i Trøndelag.

Skrøt av lagerjobben: – US Marines er veldig godt fornøyd med måten forhåndslagrene tas vare på. Vedlikeholdet er førsteklasses, og det norske mannskapet gjør en fenomenal jobb i å holde utstyret i beredskap, sa kaptein Hannah Crawford, logistikkoffiser i US Marines Corps, her sammen med nestkommanderende i Forsvarets logistikktjeneste (FLO), brigader Håkon Warø. Til venstre: Presseoffiser og løytnant Ryan Kierce fra US Marines Corps.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

US Marines er ferdig med Øvelse Cold Response i Nordland og Troms. Skipet med de amerikanske kjøretøyene og utstyret vil ankomme Orkanger i løpet av onsdag. Soldater fra Orkla HV-område vil løse dette vaktoppdraget.