Omorganiserer Stiklestad-museene

Fra 1. april skal Stiklestad Nasjonale Kultursenter i større grad enn tidligere drives som ett museum.

FELLES-FØLELSE: – Vi har behov for å styrke «vi-følelsen» i organisasjonen og vi tror at de prosessene som vi nå har satt i gang, skal bidra til det, sier SNK-direktør Anne Marit Mevassvik.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

VERDAL: Den offentlige debatten omkring Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) og deres rolle som konsolidert (forent/sammenslått, journ.anm.) museum, tok for alvor av da SNK-ledelsen foreslo å sette "Spelet om heilag Olav" på pause i fjor høst.