Åpningsfesten satt på vent – uvisst når nyvegen åpner

En åpning av «nye» fylkesveg 17 var først planlagt i slutten av desember i fjor. Deretter har datoen blitt flyttet flere ganger. Nå er åpningsdagen uviss.

UTSATT: Åpningen av nyvegen, som først var planlagt til desember 2019, er fortsatt i det blå.  Foto: Olav Lorentsen

Nyheter

– Det har dessverre tatt lengre tid enn vi har sett for oss, men vi har en målsetting om å åpne så raskt som mulig, sier seksjonsleder Jo Bent Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.