Fortsatt litt igjen før Mattilsynet har kontroll på mædismitten

Seks av de ni sauebesetningene i Nord-Trøndelag som i fjor fikk mædidiagnose er nå friskmeldte. Men fortsatt er ikke mædikampen vunnet.

Stor jobb: Det er tatt over 22.224 prøver i 567 sauebesetninger i gamle Nord-Trøndelag og på Fosen siden høsten 2019, forteller Elisabeth Schei-Berg i Mattilsynet Midt.  Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

Siden juni 2019 var det ni sauebruk i Steinkjer, Verdal og Indre Fosen som fikk konstatert mædismitte. Nå har seks av brukene slaktet ut alle dyrene sine, og disse er dermed kvitt restriksjonene og diagnosen fra Mattilsynet.