Vil doble investeringene for å hjelpe næringslivet

Ordfører Anita Ravlo Sand (Sp) i Levanger vil stimulere det lokale næringslivet ved å øke potten til investeringer i 2020.

VIL INVESTERE MER: Ordfører Anita Ravlo Sand (Sp) vil øke rammen for investeringer for å stimulere det lokale næringslivet.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Under budsjettbehandlingen før jul valgte politikerne i Levanger å redusere det planlagte låneopptaket i år. Kommunedirektørens forslag var å ha en investeringsramme på 250 millioner kroner, mens politikerne mente at 135 millioner kroner holdt til investeringer i 2020.