KS anslår at kommunene taper 20 milliarder kroner i 2020 - krever koronagaranti fra staten

Koronakrisen gir økte utgifter for landets kommuner. KS anslår at kommunesektoren får et netto inntektstap og kostnadsøkning som følge av Koronapandemien på om lag 20 milliarder kroner i 2020. Nå ber KS-leder Bjørn Arild Gram om at Storting og regjering sørger for at økonomien for 2020 er trygg.

BER OM GARANTI: KS-leder Bjørn Arild Gram ber staten stille opp økonomisk for Kommune-Norge.  Foto: Ole Berg-Rusten/NTB scanpix

Nyheter

Regnskapstall fra i fjor viser at kommuneøkonomien var stram allerede før koronakrisen, påpeker lederen i kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS.

– Nå kommer det på toppen av det hele inntektsbortfall i milliardklassen og økte utgifter, sier Gram til Klassekampen.

Stortinget gikk 19. mars enstemmig inn for å øke bevilgningen til kommunene med 250 millioner kroner i år. Det er Fylkesmennene som får ansvaret for å fordele skjønnsmidlene til de kommunene som trenger det mest.

KS-lederen er positiv til økningen, men er bekymret for at det er langt fra nok.

– Om kommunene nå blir usikre på balansen i økonomien i løpet av året, risikerer vi at de slår på bremsene. Da kan kommunene i praksis bidra til å forsterke en konjunkturnedgang vi ønsker å motvirke. Vi trenger enda tydeligere tale og forsikringer om at staten bærer dette for kommunene, sier Gram.

– Handler om fremtiden til lokalsamfunn

– Vårt aller viktigste råd til Stortinget er å gi sikkerhet til kommunene og fylkeskommunene om at de store inntektstapene og ekstrautgiftene som koronapandemien påfører sektoren blir kompensert. Det handler om framtiden til lokalsamfunn over hele landet, sier Gram i en pressemelding fredag.

Gram mener at det økonomiske utfallet avhenger av hvor lenge det er nødvendig å videreføre tiltakene mot smittespredning. I KS’ anslag er det forutsatt at økonomien er i unntakstilstand i vel 2 måneder, før det blir en gradvis forbedring. Det råder imidlertid stor usikkerhet rundt varigheten.

– Selv om det vil være stor usikkerhet, sannsynligvis i flere måneder, om størrelsen på tapet for kommunesektoren i 2020, er det likevel viktig at Stortinget fastslår prinsippet om kompensasjon nå. Stortingets tidligere vedtak om å kompensere «urimelig» inntektstap er for svakt og uforpliktende, sier Gram.

Kommunesektoren har så langt unngått å permittere egne ansatte, og har heller ikke kuttet i planlagte innkjøp fra næringslivet.

– Med vedvarende stor usikkerhet om kommuneøkonomi, kan vi dessverre ikke se bort fra at også kommunene blir tvunget til å vurdere både midlertidige og mer permanente kostnadskutt som rammer innbyggerne, men også egne ansatte. Kommunesektoren er beredt til å ta en rolle i å hjelpe det private næringslivet på fote igjen så snart som mulig. Men da kan ikke sektoren starte med mange milliarder kroner i minus, sier Gram.


Krever trygghet for kommunene.

KS-lederen: Stortingets kommune-lovnader holder ikke

KS-leder Bjørn Arild Gram vil ikke ta side i striden om lokale korona-tiltak.Steinkjer fikk ny ordfører for tom sal

Anne Berit Lein ble mandag valgt til ordfører i Steinkjer. Det var historisk på flere måter. Ikke nok med at hun er kommunens første kvinnelige ordfører, hun ble valgt uten kommunestyret i salen.