Urovekkende signal fra AMK

AMK Nord-Trøndelag melder at flere alvorlige syke i fylket har ventet unødig lenge med å be om helsehjelp og medisinsk bistand.

– Ikke nøl med å alarmere: – Våre ledere og ansatte ber innstendig om at syke innbyggere ikke nøler med å alarmere hvis de trenger nødvendig hjelp, sier klinikkleder Øystein Sende ved Helse Nord-Trøndelags klinikk for prehospitale tjenester.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

– Vårt mannskap i den spisse enden, de som rykker ut på haste- og akuttoppdrag, melder tilbake at mange alvorlige syke har ventet unødig lenge med å be om helsehjelp og medisinsk bistand, sier klinikkleder Øystein Sende, Helse Nord-Trøndelags klinikk for prehospitale tjenester i en pressemelding fredag ettermiddag.

–I likhet med registrert nedgang av pasienter inn i sykehusene via våre akuttmottak, har AMK og ambulansetjenesten merket endringer under koronakrisen. Oppdragsmengden når det gjelder håndtering av haste og akutthjelp har gått betydelig ned, men de pasientene som ber om hjelp er ofte veldig dårlig, sier Sende.


Frykter mange konkurser

En av tre NHO-bedrifter i Trøndelag frykter de vil gå konkurs i nær framtid.


Tidligere denne uka valgte sykehusledelsen i Helse Nord-Trøndelag å understreke at akuttmottakene ikke har stengt sykehusene under koronakrisen. Budskapet var tydelig: Alle som trenger hjelp vil få hjelp!

Redd syke venter for lenge

Til tross for denne tydelige beskjeden til publikum – er AMK og ambulansetjenesten bekymret for at syke innbyggere venter for lenge med å alarmere når de er blitt syke, forteller Sende.– Dette er ikke bra, hverken for pasientene, for de som skal yte helsehjelp eller i forhold til videre oppfølging av pasientene i sykehusene våre, sier klinikkleder Øystein Sende ved Helse Nord-Trøndelags klinikk for prehospitale tjenester.

– Ikke nøl med å alarmere

– Mange har dessverre ventet unødig lenge med å be om helsehjelp og medisinsk bistand. Våre ledere og ansatte ber innstendig om at syke innbyggere ikke nøler med å alarmere hvis de trenger nødvendig hjelp, sier Sende.

Det klassiske hos pasientene Helse Nord-Trøndelags ambulansemannskap møter, er at mange har brystsmerter og er tungpustet.


Krisepakke for Inderøy: Fremskynder arbeid for 6,7 mill.

Torsdag gikk Inderøy kommune ut med krisepakke for avhjelpe korona-krisen.


– Flere pasienter har symptomer på lungeødem, noe som er veldig sjelden en kommer ut for i dag. Det at pasientene er så dårlig, krever ofte mer krevende behandling og ikke minst raskere respons. Dette er bekymringsfullt. Hjelpesystemene kan komme på etterskudd med å fange opp den endringen som skjer hos pasientene dersom vi ikke alarmeres i en tidligere fase, sier klinikkleder Sende.

Fakta:

AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonskanal: AMK-sentral er telefonsentralen som besvarer det medisinske nødnummeret 113 og overvåker ambulansetransporter. AMK-sentraler er bemannet av helsepersonell, vanligvis sykepleiere og ambulansearbeidere.

Økende prehospital bekymring

Det er en økende prehospital bekymring over situasjonen i vår region.

– Det er derfor viktig at de som har blitt syke eller holder på å bli syke på vanlig normal måte må vurdere eget behov for medisinsk helsehjelp og bistand, og ikke vente unødig lenge til en har blitt alvorlig syk før en oppsøker helsehjelp, understreker lederen for de prehospitale tjeneste i Helse Nord-Trøndelag.

Bekymringen fra sykehusenes spisse ende gjelder opptaksområdet til både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.