Ada Arnstad: – Kulturministeren må komme på banen med en pakke for lokalaviser, regionalaviser og lokalradio. De er en demokratisk bærebjelke.

DEMOKRATISK BÆREBJELKE: Ada Arnstad (Sp) mener kulturministeren må komme på banen for å berge lokal-, og regionalpressen gjennom kronakrisen.   Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Ada Arnstad, fylkestingsrepresentant for Senterpartiet i Trøndelag etterspør handling fra kulturminister Abid Raja.