Skeptisk til lokalt naturvernforbund

Verdalspolitikerne er usikre på om Naturvernforbundet i Verdal har hatt rett til å klage på glassigloen på Trones.

UTEN KLAGERETT?: Utvalg for plan og samfunn i Verdal har to ganger sagt ja til glassigloen på Trones etter klager fra Naturvernforbundet i Verdal. Nå er de usikre på om lokallaget i det hele tatt har klagerett. Her er utvalget på befaring ved igloen ifjor høst.  Foto: Erlend Malmo

Nyheter

VERDAL: Naturvernforbundet i Verdal har ved flere anledninger klaget på politikernes positive innstilling til en glassiglo i strandkanten på Trones. Nylig godkjente planutvalget i kommunen saken for andre gang, etter at fylkesmannen avviste det forrige vedtaket på bakgrunn av en klage fra Naturvernforbundet.