– Kommunen driver rovdrift på området

Borettslagene på Sannan samler seg for å forhindre utbygging på Brød- og Cirkus-tomta. – Vi har bodd på en byggeplass siden 2007, det er nok nå! sier de enstemmig.

ROVDRIFT: Beboerne på Sannanområdet protesterer på det sterkeste mot at det er foreslått et nytt bygg på området i fem etasjer. - Det blir som en grå vegg for oss som bor nærmest, sier de. F.v. Halvard Aalberg, Majoren borettslag, Martin Røsand, Innherred borettslag, Liv Bredesmo, Sjersanten borettslag, Svein Olav Reitan, Løytnanten borettslag, Svein Ulven, generalen borettslag og Grete Khil, Tranabakken nedre.   Foto: Pia Marie Lerseth

Nyheter

STEINKJER: Sannan Næring AS har flere ganger moderert planene om ei boligblokk på Brød & Sirkus-tomta, men borettslagene i området er fortsatt kritiske til at friarealet blir berørt av utbyggingen, og vil helst ha planene helt stoppet.