Fylkesmannen mener Nibio-rapport skal føre til store endringer innen trøndersk matproduksjon

Kommuner med stor ammeku- eller saueproduksjon vil få størst reduksjon i produksjonen hvis rapporten Klimakur 2030 blir gjort gjeldende. Eksempel på slike kommuner er Meråker, Steinkjer, Midtre Gauldal og Oppdal, fastslår landbruksdirektør i Trøndelag, Tore Bjørkli.

– Viktig proteingkilde: – Hadde det ikke vært for at vi i uminnelige tider har hatt et husdyrhold basert på storfe i Norge, hadde vi ikke overlevd her oppe. Kua har og er fortsatt en viktig proteinkilde for oss som bor i nordlige strøk , sier ammekuprodusent John Gunnar Stormo i Meråker. Han er ikke tilhenger av Nibio-rapporten Klimakur 2030.  Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

Fylkesmannen i Trøndelag har sett på hva Nibio-rapporten Klimakur 2030, «Overgang fra rødt kjøtt til vegetabilsk og fisk», betyr for trøndersk landbruk.