Ble ilagt 600.000 i gebyr – mener 150.000 er nok

Grunneier bøtelagt av kommunen etter ulovlig sprengning ved bygging av småbåthavn.

BEFARING: Politikerne i hovedutvalg Natur var mandag på befaring ved småbåthavna ved Svaberget. Utbygger måtte i 2019 stanse arbeidet etter å ha gått utover planene som kommunen hadde godkjent.  Foto: Olav Lorentsen

Nyheter

Grunneier Tarjei Finsrud innrømmer i en klage overfor Inderøy kommune å ha gått utover sine fullmakter under utvidelse av småbåthavn ved Svaberget hyttefelt i Inderøy. Han mener likevel kommunen maks kan ilegge overtredelsesgebyr på inntil 150.000 kroner – ikke 600.000 kroner.