Bruken av video på sykehusene i Nord-Trøndelag gikk fra to til 1.684 under pandemien

Kvinne, barn og familie-klinikken best i klinikk-klassen: – Vi hadde et fortrinn, sier klinikkleder Randi Brenne Dreier.

VINN-VINN-SITUASJON: Bruk av video er god samfunnsøkonomi. Brukerne sparer reisetid, fritid fra jobb- slipper å bruke en hel dag for en time på sykehuset, sier klinikkleder Randi Brenne Dreier ved Klinikk for kvinne,barn og familie i Helse Nord-Trøndelag.   Foto: Sveinung U. Ystad

Nyheter

LEVANGER/NAMSOS: Når sykehusene ikke kunne ta imot pasienter, måtte de snu på flisa, og heller dra hjem til pasienten – uten at smittevernreglene ble utfordret.