Sorenskriveren er glad for at tingretten berger, men mener strukturen likevel må endres

Opposisjonen på Stortinget vil vrake regjeringens forslag om færre rettskretser i Norge.

Sorenskriver Ivar K. Iversen mener at det bør bli færre tingretter, men at Inntrøndelag tingrett bør bestå.   Foto: Anders Nordmeland

Nyheter

Domstolkommisjonen foreslo å redusere antall rettskretser fra dagens 60 til 22. Samtidig som de foreslo å halvere antall rettslokaler. Et forslag som møtte massiv kritikk fra både politikere, fagfolk og kommuner som mente at dette ville føre til ei massiv sentralisering.