Vil ha avklaring om felling av skadebjørn i beiteprioriterte områder:

Åpner for rettssak mot staten

Ordfører Stian Brekkvassmo (Ap) utelukker ikke rettssak mot staten for å få klarhet i om skadebjørn i beiteprioriterte områder skal tas ut.

VIL HA AVKLARING: Ordfører Stian Brekkvassmo i Namsskogan utelukker ikke at kommunene, med hjelp fra Utmarkskommunenes Sammenslutning, går til søksmål mot staten for å vise at Klima- og miljødepartementet går på tvers av rovviltforliket i Stortinget.  Foto: Erlend Malmo

Nyheter

– Vi har snart ikke andre valg hvis vi fortsatt skal ha ei beitenæring her. Stortingsforliket sier klart og tydelig at det er beitedyrene som skal prioriteres i de beiteprioriterte områdene, og ikke hensynet til bjørnebestanden. Likevel bryter klima- og miljøvernministeren forliket når han gjør det stikk motsatte av det forliket sier, mener Brekkvassmo.