Avlyser laksefiske i Steinkjer

Det blir ikke åpnet for kortsalg og fiske i Steinkjerelva, Byaelva og Ogna i år. Det har fiskerådet i Steinkjer kommet fram til.

STENGES: Det blir ikke noe fiske i Steinkjerelva i år. Årsaken er dårlige fangster og for få gytegroper de siste par årene.  Foto: Bjørn Erik Øvrelid

Nyheter

STEINKJER: Årsaken er ifølge leder av fiskerådet Ole Petter Riis at bestandene i Byaelva og Ogna viser tendens til negativ utvikling.