Beordrer gjenåpning av Nav-kontor

Fylkesmannen ber kommunedirektørene i Trøndelag om å gjenåpne Nav-kontorene, og skriver at stengingen kan være i strid med sosialtjenesteloven.

MÅ ÅPNE: Oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene beordrer kommunene til å gjenåpne Nav-kontorene, og sier en videre lukking kan være lovstridig.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

I et brev til kommunene skriver Fylkesmannen at å forutsette at alle brukerne har kompetanse, forutsetning og tilgang til digitale hjelpemidler for å komme i kontakt med Nav kan være i strid med forsvarlighetskravet i sosialtjenesteloven. Nå ber de kommunene om å åpne Nav-kontorene igjen.