Samplassering av Sandvollans to krigsminnemerker

PÅ PLASS: Leif Kibsgaard fra Levanger er tilfreds med at statuen som hedrer de falne, britiske soldatene endelig er på plass ved Hustad kirke i Inderøy. Mange mener statuen står på feil plass.  Foto: Jon Åge Fiskum

Nyheter

Etter tilråding fra en kommunevalgt komité ble det som kjent i 1990 reist en minnestein over bombinga av Krogs gård den 21. april 1940. Valget var naturlig og lett fordi Sandvollan ble mest direkte og hardest ramma av krigshandlingene i Inderøy, først og fremst ved at Krogs ble bomba i brann, og ved at soldater falt etter skuddveksling ved gården. Steinen fikk ei grei plassering ved gårdsveien med fin utsikt, men uten mulighet for parkering den gangen.

I en interessant artikkel i Trønder-Avisa og Inderøyningen for 15. april skriver Rolv Arne Solem at han mener det nå kanskje kan finnes plass på samme sted også for den engelske soldatstatuen som nylig er blitt satt opp ved Hustad kirke, men som mange mener er malplassert og derfor har sterke innvendinger til – særlig med tanke på svært uheldig nærhet til kirka og dessuten manglende klar relasjon til stedet der soldaten falt.

Solem mener det kanskje også kan ordnes plass for parkering (Se skisse i Inderøyningen 15.05.).

Som medlem av kommiteen i 1990 synes det for meg klart at disse to minnesmerkene bør få sin rettmessige felles plass der krigshandlingene reelt skjedde, og samtidig gjøres bedre tilgjengelig for publikum. Dette vil – som Solem nevner – også ha til virkning at innkjørsla til Den gyldne omvei blir enda mer attraktiv. Med veiledning og god merking kan besøkende samtidig også ledes veien videre til Sandvollans og Inderøys største kulturminne, Hustad gamle kirke, som de tyske inntrengerne gjorde til sin forsvars- og angrepsbase i disse aprildagene. Den gyldne omvei er jo som kjent ikke bare til for lokalmat, men likså mye for kunst, historie og kulturelle opplevelser.

Så vidt jeg vet finnes bare disse to minnesmerkene fra krigshandlingene i Inderøy i 1940. Derfor – ja nettopp derfor – er det særdeles viktig at disse blir markert på ett og samme egna sted, altså på Krogs, som er deres felles bakgrunn. Her er det tale om meget tunge og viktige både lokalhistoriske og rikshistoriske hendinger i et lite bygdelag i landet – dramatiske krigshendelser vi har ansvar for blir markert, mint om, opplyst om og gjort lett tilgjengelig for alle. Vi skylder å gjøre dette først og fremst for våre etterkommere og fedrelandet.

Oppfordring til Inderøy kommune: Med bakgrunn i 1990-komiteens tanker og ovennevnte nye ideer bør kommunen i forståelse og samarbeid med alle involverte parter og interesserte ellers snarest ta initiativ til å få utarbeidet en plan for god og en verdig løsning med samling av de to minnesmerkene på Krogs gård.

Dette fortjener Krogs og Sandvollan, og kulturkommunen Inderøy trenger det.