Vil åpne for modulvogntog på flere fylkesveger

Flertallet av fylkespolitikerne vil tillate modulvogntog på fylkesveger som i dag trafikkeres av 24 meter lange tømmervogntog

KAN BLI FLERE: Flertallet av fylkespolitikerne ønsker å slippe til 25 meter lange modulvogntog på fylkesvegnettet som er godkjent for 24 meter lange tømmertrailere.  Foto: Lasse Myrholt

Nyheter

– Vi ønsker å åpne flere av fylkesvegene for modulvogntog. Dette vil være positivt både når det gjelder utgift til transport og miljøhensyn, sier leder Hallgeir Grøntvedt (Sp) i hovedutvalg for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune.