Nå vil han be om hjelp utenfra

De røde tallene er et problem for Levanger kommune, og koronakrisen har gjort situasjonen enda verre. Kommunedirektøren tror det blir nødvendig med ekstern hjelp for å kutte kostnader innenfor helse og velferd.

BRUKER OVER EVNE: Kommunedirektør Ola Stene tror det blir nødvendig med ekstern bistand i omstillingene innen helse og velferd.   Foto: Berit Buran Juul

Nyheter

LEVANGER: Levanger kommune gikk på et underskudd på 19 millioner kroner i fjor. Kommunedirektøren foreslår at underskuddet dekkes opp ved bruk av disposisjonsfondet.