Redningsaksjon etter at mann fyllekjørte båt på land

Luftambulanse, brannvesen og politi rykket ut i redningaksjon for båtfører som kjørte på land ved Marøya. Fører, som skal ha vært alene i båten på ulykkestidspunktet, blåste deretter til «langt over lovlig verdi»
Nyheter

MARØYA: Kl. 00.10 fikk politiet beskjed fra en melder, som hadde hørt en båt på sjøen, for deretter å plutselig høre et dunk.

– Hun syntes det var så spesielt at hun varslet politiet, forteller operasjonsleder Wenche Johnsen til NA.

Politiet varslet deretter de andre nødetatene, og en redningsaksjon med norsk luftambulanse, brann og politi ble igangsatt.

Kl. 0130 ble det gjort funn av en båt som hadde kjørt på et skjær i området Gamsen.

– Samtidig som vi gjør dette funnet, ringer vedkommende som har kjørt på skjæret, og sier at det var han som har kjørte på skjæret. Han har litt vondt i magen, ellers er han uskadd, forteller Johnsen.

Over lovlig verdi

Fører står på dette skjæret og ringer, før han blir tatt ombord i brannbåt, og kjørt til politiet, som befinner seg på land.

Der blåser han i alkometer, og skårer til over lovlig verdi, forteller Johnsen. På Twitter, kl. 02.07, skriver politiet at fører blåser til «langt over lovlig verdi». Uansett blir han tatt med til nærmeste legekontor for blodprøve.

Det er tatt midlertidig beslag i båtførerbeviset. Sak opprettes og etterforskes.

Politiet meldte først på Twitter at det var tre personer i båten, men fører sier at han var alene i båten.

– Han hadde ringt en venn som hadde kommet utover for å hjelpe ham, derfor var det flere på Gamsen. Men i båten da den krasjet, sier han at han var alene, forteller Johnsen, som også vil berømme melder for god reaksjon i saken.