Får ikke felle bjørn på vårsnø i Meråker

Miljødirektoratet sier nei til å felle bjørn i Meråker på vårsnø. Årsaken er blant annet at det ikke er sau på utmarksbeite i området nå.

FERSKVARE: Leder Obbjørn Kaasa i Nord-Trøndelag Sau og Geit mener Miljødirektoratet har brukt alt for lang tid på å behndle en søknad om skadeuttak på en bjørn i Meråker. Her sammen med sauebonde Guri Løseth Kaasa.  Foto: Eva Hilde Murvold

Nyheter

Onsdag ble det observert en bjørn vandrende mot Fjergen, og senere Kopperå i Meråker. Rovviltkontakt Einar Kolden i Statens Naturoppsyn (SNO) dokumenterte at det er snakk om en bjørn som han mener mest sannsynlig kommer fra Sverige.