Fornøyde vertskommuner: – Har lenge ønsket mer eierskap i SNK

Forsiktig optimisme i Sp-ordførerleiren.

STIKLESTAD: Idag eier Verdal kommune og Trøndelag fylkeskommune 50 prosent hver i SNK AS. En ny rapport tar til orde for at andre kommuner bør få komme inn på eiersiden.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Fredag kom rapporten Med fortiden inn i framtiden, som har utredet hvordan Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) skal være eid og organisert fram mot 2030-jubileet.