Vil få fortgang i disse gryteklare planene – men statsråden viser til billigere løsninger

Stortingsrepresentant Andre Skjelstad (V) vil at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skal iverksette umiddelbare tiltak for å få på plass en planfri kryssløsning i Skogn. Statsråden viser til at Bane NOR ser på alternative tiltak som kan bedre sikkerheten til en lav kostnad.

VEDTATT: Kommunestyret i Levanger har vedtatt planene for en planfri kryssing i Skogn, men manglende finansiering gjør at planene har ligget i en skuff siden 2018. Løsningen er anslått å koste 110 millioner i 2016-kroner.   Foto: Norconsult

Nyheter

LEVANGER: Arbeidet med å få til en planfri kryssing av jernbanelinja i Skogn har pågått over flere år. I oktober 2018 vedtok kommunestyret i Levanger en reguleringsplan for en planfri kryssing, men realiseringen har latt vente på seg.